Privat Tandläkarna
HemTjänsterPersonalLokalerKontakta oss
Tandläkare Johan Drejer
 
 
  Tandläkare Johan Drejer har lång erfarenhet av yrket och genomgått många utbildningar sedan starten 1986.  
 
 

Utexaminerad Tandläkarhögskolan, Huddinge 1986
AT-tjänst Linköping, min gamla hemstad 1986-1987

19881010-12 Tilläggsutbildning parodontologi Specialistkliniken Skanstull Stockholm

19890403 Grundläggande partialprotetik Övertdl Jan Ekenbäck

19890921 Tandtransplantationer o implantat på unga Övertdl Ulf Tegsjö

19891116 Muntorrhet- ett kliniskt problem Tdl Martha Björnström

19900517 Omsorgstandvård Chef tdl Viveca Åström

19900817 Bettslipning i kliniken Övertdl Claes Riise

19901008 Kron och broprotetik Övertdl Nils Björk

19901023-25 Komposit,glasjonomer & keramik Övertdl Karl-Johan Nordevall

19901112 Konusbroteknik Övertdl Eric Lothigius

19910918 Tänder som talar rättsodontologi Gunnar Johanson

19911023-24 Munslemhinneförändringar Spec tdl Lars Rundqvist

19920220 Omhändertagande av svårbehandlade barn Övertdl Ann-Kristin Bolin

19920916 IN-Ceram nya keramiker Lino AB

19921028 Våra misslyckade fall Övertdl Agerberg,N Björk,B Mejare

19921203-04 Endodontikurs Övertdl Jan-Olof Berg

19931028 Adhesiv tandvård o keramisk terapi Tdl Sigurd Malmberg

19931130 Direkta kompositinlägg Tdl Claus Rogert Hansen

19931206 Avtryck med hydrokolloid Tdl KG Olsson

19940310 Kirurgisk o icke kirurgisk parodbehandling Övertdl Johan Friskopp

19940326 Patientselektion vid implantatbehandling Tdl Thomas Kallus

19940414 Slemhinnereaktioner mot främmande matrial Övertdl Annika Skoglund

19940416 Nya matrial- ny teknik DDS Dan Fischer

19940924 Keramers teknologi,Mona Lisa Haret Tdl Bengt-Åke Orrell

19941027 Bruxism, går det att bota? Bettfysspec Kurt Holmgren

19941125 Sluta snarka Övertdl Jan Ulfberg

19950126 Kvalitetskurs Tdl Gordon Meland

19950311 Smittskydd Tdl Mikael Zimmermann

19950909 Matrialkurs Åhren Dental DDS Dan Fischer

19960413 Matrialkurs Åhren Dental Tdl David Winkler

19970314 Resurssnål tandvård Bitr övertdl Percy Milleding

19970830 Orofacial smärta Övertdl Bertil Sundqvist o Tomas Strandqvist

19971017-19 Venhälsokonferens Överläkare Sven Grutzmeier

19971023 Karies går det att lösa? Gunny Kroohn

19971108 Att avlägsna visdomständer Övertdl Leif Lysell

19980313 Protetikkurs Tdl Ulf Larsson

19980415 Barntandvård Övertdl Göran Dahllöf

19980831 Dentala matrial DDS Dan Fisher

19980924-27 Keramisk tandvård Tandl Ivana Krystek

19981113 Framtidens tandvård DDS Gordon Christensen

19981201 Protetisk realism Tdl Sverker Toreskog

19990115 Kvalitetsprojekt i tandvården Tdl Gordon Meland

19990906 Bettfysiologkurs 4kvällar Bettfysspec Daina Fitins

19991028 Stora teamdagen DDS Jim Pride, Amy tuttle

20000929-30 New Leadership DDS Jim Pride

20001129-30 Implantatkurs kron o bro av Socialstyrelsen Professor Johan Gunne

20001003 Ortodontoremiss när,var hur Ortodontist Viveka Brattström

20011001 Doxadent Produktspec Ulrika Hedström

20011027 Minimally invasive dentistry Tdl Bengt-Åke Orrell

20011120 Maskinell rensning Endospec Mikael Ahlqvist

20020130 Sticteckurs arbetskurs Tdl Bengt-Åke Orell

20020422-25 Implantatutbildning kirurgi Nobel Team Dagnelid Mölndal

20020426 Kurs i snarkning Lungläkare Eva Lindberg

20030507-11 Påbyggnadsutbildning implantat Tdl Paul Kirketerp, Pelle Pettersson

20030512 Implantat,tänk efter före Övertdl Catharina Götberg

20030917 Kliniska tips Tdl Sven Scholander

20031024 Det gör ont i tanden Neurolog Dick Mossberg

20031110 Dentatuskurs, bettfysiologi Tdl Sigurd Malmberg

20031204-05 Implantat, tänk efter före Dr C Slotte, Ötdl C Göthberg, Thyg B Asklöw

20040220 Implantat för alla patienter Spectdl Jan Fornell,tdl Ulf Larsson

20040226-28 Oral kirurgi i allmänpraktik Tdl Peter Abrahamsson Spectdv Halmstad

20040326 Lättare om implantaten sitter rättare Tdl Ulf Larsson,parodspec Jan Fornell

20040402-03 Från prep till cementering Tdl Boo Petersson, Sven Scholander

20040923 Osteotomteknik-uppföljning Tdl Jan Fornell, tdl Ulf Larsson

20040930-1002 Vidareutbildning implantatkirurgi Tdl Christer Dahlin, Dr Hans Nilsson

20041008 Klinisk endodonti Tdl Vincent Gardner

20050212 Implantatkirurgi Cresco Spectdv Vrinnevi sjukhus

20050901 Implantat- nya tekniker Tdl Björn Hogstad

20050930 Undvik problem vid implantat Övertdl Jan Ekenbäck

20051006-07 Nobelguide implantatbeh mha dator Prof Ingvar Ericsson
Dr Christer Dagnelid

20051012 Tänk efter före-implantatprotetik Spectdl Sven Scholander

20051020-21 Endodonti i ett modernt perspektiv Endospec Helena Göransson

20051116-21 Implantatkurs Nobel Övertdl Hans Nilsson

20051202 Roligare och bättre endodonti Endospec Conrad Jacobsson

20051207 Studiekurs implantat Södersjukhuset Övertdl Annika Skoglund

20060125-27 Kunskapsträdet hela teamet,anamnes,status Docent M Zimmermann, Käkkir B Johansson allmäm medicin,farmakologi,journalföring Prof Mats Jontell

20060927-29 Kunskapsträdet vidareutbildn hela teamet Kirurg Göran Gynther,Tdl Hans Sandberg, kirurgi, implanatologi, parod, röntgen, vård- Parod G Tellefsen, Rtg Kerstin Gröndahl, planering, forskning, vetenskap

20061020 Parodontal regeneration Prof Lars Heijl

20061101-03 Påbyggnadsutbildning implantatkirurgi Ötdl Karin Wannfors

20061110 Orala infektioner o kloka antibiotikaval Prof Gunnar Dahlen

20061116-18 EAO, implantatkonferens

20070125 Vidareutbildning Nobel Guide Prof S-I Eriksson

20070302 Hands on kurs Sinuslift Käkkirurg Mats Hallman

20070412 Produkttillämpning inom forskning Tdl Bernard Cannas, Luc Gillot Paris

20070509-11 Kunskapsträdet, pedodonti,karies,ort,matriallära Prof S Twetman,prof J van Dijken prof L Bondestam, prof P Lingström

20070716-18 Clinical residency, implantatauskultation DDS Paulo Malo

20070831 Periimplantit Professor Tord Berglundh

20070906 Kväll i kompositens tecken Tdl Bengt Åke Orrell

20071004-05 Två dagar protetik med mycket klinik Docent Anders Ekfeldt, tdl Bertil Hager

20071015 Rotfyllnad Down pac Dr Fred Weinstein Kanada

20071112 Specialistevening,komposit,parod,ort T, Jacobsen, Rolf Appelgren,
J Hermansson

20071207 Vad gör man med fula framtänder Tdl Barbro Berg

20071212 Lokalanestesi, nya metoder DDS Stanley F. Malamed

20080331 Våld och tandskador Chefsjukskötare Sören Andersson

20080520 Sinuslift med osteotomteknik Tdl Robert Fermergård

20080522-23 Masterkurs implantatkirurgi Ötdl, docent C-J Ivanoff

20080828-30 Vidareutbildning estetik implantat Tdl Sonia Leziy

20080905 Estetikkurs ffa mjukvävnad Dr Eric Van Dooren

20080918-20 Deltagande EAO Warsawa vetenskapligt implantatkonferens

20080924-27 FDI Tandläkarstämman deltagande i vetenskapliga programmet

20081008-12 Klinikens riskpatienter,karies o parodontit Odont dr A-M Roos-Jansåker, Docent P Lingström

20081107 Kirurgi i allmänpraktik,fällor o fallgropar Ötdl H Kashani, ST Tdl F Widar

20081212 Den djupa kariesskadan Prof Claes Reit, lektor Lars Björndal

20090206 Orala hjälpmedel vid snarkning Dr Susanne Schwarting Kiel

20090320 Vad har du i ditt medicinskåp ötdl Wivi-Ann Sjöberg,

20090821 Endodonti var står vi idag Prof Claes Reit

20090909 Somnodentkurs QS Schaffhaussen

20090916 Låt filen göra jobbet Dr Gilberto Debelian

20091021-24 Datakurs Alma tandläkarprogram Kristian Lundberg, Almasoft

20091203-04 Apikalkirurgi för allmäntandläkare Prof Claes Reit

20100128-29 Kirurgkurs Piezosurgery Dr Carl-Johan Ivanoff

20100311-13 Smiledesign Dr Georg Kirtley, Michael Karlsten

20100423-24 Hands on implantat Keystone Dental

20100909-10 Nobelsymposium om implantat Nobel

20100930-03 Fluor och munvatten Prof Dowen Birkhed, C-G Emilson

20101006-09 Deltagande I EAO europeisk implantatkonferens

20110127 Handson benersättning Dr Juan Aran o Prof Wennström

20110304 Tätt på rätt sätt endodonti Tdl Gunnar Stridh o Charlotte Uhlin

20110502-03 Mer om implantatbehandling ötdl örtorp o Mordenfeld

20110513-16 Advanced surgery and prostethics ötdl Hans Nilsson o Göran Widmark

20110524 Om ngt oförutsett händer,möjligheter? ötdl Dahlgren o ötdl Teiwik

20110529-30 Functional occlusion Dr John Kois

20110923 Infektioner runt implantat Dr Ann-Marie Roos-Jansåker

20110929-02 är tandvård högriskverksamhet Docent Mikael Zimmerman

20111012-15 Deltagande i EAO, europeisk implantatkonferens

20111102-06 Slutresultatet räknas kirurgikurs Spec Maths Ericson Bellinetto

20111208-11 De vita materialen i praktiken Tdl Lars Ehrnford

20120210 Protetikkurs ötdl Sven Scholander

20120426-27 Riskbedömning parodontal sjukdom Prof Hugo De Bruyn

20120516-20 Från tarm till tand Med dr Peter Benno, G Johanssen, Dahnin

20121019 Endokurs Tdl Olle Henningsson

20121020 Endokirurgi ötdl Olle Henningsson

20121031

-1104 Yrkesstolthet, professionalism

Kvalitetskurs Docent Mikael Zimmerman

20121123 Fästeförlust kring implantat ötdl Bertil Friberg, Prof Torsten Jemt

20130125 Tandvårdsstödet Tdl Hans Nilsson

20130207-08 Protetik o tandvårdsstödet Odont dr Christersson o

ötdl Scholander

20130315-24 Oral kirurgi idag och imorgon ötdl Björn Johansson

20130517-21 Fr fickdjupssond till implantatskruv Dr Martin Janda o Dr Nikos Mattheos

20131017-19 Deltagande i EAO, europeisk implantatkonferens

20131023-27 Klinikens riskpatienter Prof P Lingström o Dr A-M Roos-Jansåker

20131115-16 Dental sleep medicine course European academy of dental sleep medicin

20140221 Havererade implantatkonstruktioner Spec tdl Marie och Anders Tullberg

20140324 Att bygga varumärken Anna-Karin Lingham

20140221 Havererade implantatkonstruktioner Spec tdl Marie och Anders Tullberg

20140314 Materiallära kompositer ötdl Thomas Jacobsen

20140324 Att bygga varumärken Anna-Karin Lingham

20140411 Pedodonti för tandvårdspersonal ötdl Mats Bågesund

20140610 Nyheter Tandvårdsstödet ötdl Hans Nilsson

20140828-29 Next Gen Implantatkonferens Nobel Biocare

20140905-6 Kirurgkonvent implantat ötdl Mordenfeld, Dietmar Weng,

20140925-27 EAO Implantatkonferens Rom inkl Hands on träning

20141016-17 Kliniska implantattips ötdl Martin Janda

20150212-13 Kirurgisk rekonstruktion ötdl Norderyd, ötdl Slotte

20150312 Avtagbar protetik Prof G Carlsson, ötdl J Ekenbäck

20150313 Gingivala slemhinneförändringar ötdl Håkan Enochsson

20150320-21 EAO implantatkirurgi Prof Dr Fouad Khoury

20150327 Modern tandstödd protetik ötdl Nicole Winitsky

20150423-24 implantatkurs Next Gen Nobelbiocare

20150427 Tandvårdsförsäkringen ötdl Pelle Pettersson

20150603-05 Europerio, implantatkonferens

20150827-28 Kickoff prof Fritzmeier, Tdl Anders Jonsson, Ass Prof Thomas Jacobsen, ötdl Homsi

20150904 Planering av avancerade implantatfall Spec Farid Akhlagi

20150924-25 EAO Implantatkonferens inkl handsonträningar

20150928 Mina bästa kliniska tips Tdl Bengt Glimstedt

20151009-12 Stresshantering Sjukgymnast Margareta Mellner00930-03

20151127 Odontologisk sömnmedicin ötdl Anette Fransson

20151211 Nobel Zurich implantatprotetik Handson benersättning

20160219 Bli en kompositmästare Tdl Flemming Brandt

20160304-04 Upgradera implantatkunskaper 2017 ötdl A Mordenfeld, Prof P von Steyern

20160317-18 Endodonti-kan det bli enklare ötdl L Dahlström,ötdl P Jonasson

20160422 Smiledesign Tdl Lena åberg

20160825-26 Behandlingsalternativ avancerade kliniska implantat

Prof C Dahlin, ötdl R Nedelcu

20160915-18 Närkamp i munhålan, 3dgr Docent M Zimmerman, ötdl S Scholander

20160929-1001EAO Implantatkonferens inkl handsonträningar

20161015 Piezokirurgi Spec Gudmundson, m fl

20161125-30 NYDM, tandläkarmässa med flertal internationella föreläsare

20161209-10 Hands on implantatprotetik Prof I Sailer